Binnenkort niet meer leverbaar
Een Sanitairreiniger Glorix zonder bleekmiddel 750ml koop je bij Tonerinktshop

Sanitairreiniger Glorix zonder bleekmiddel 750ml

Minimum afname: 1
€ 3,30 € 1,78 € 2,15 incl. BTW
 • 1 stuks (€ 1,86 per stuk)
 • 12 stuks (€ 1,78 per stuk) Bespaar 4%

Omschrijving

  Voor dagelijkse, grondige en hygiënische reiniging van toiletten, afvoeren en septische tanks.

  De O2 variant bevat actieve zuurstof (zonder chloor), waardoor er geen bleekvlekken en bleekgeur ontstaan.

  Veiligheidsinformatie.

  Irriterend voor de ogen en de huid.

  Buiten bereik van kinderen bewaren.

  Gevarenaanduiding;

  H290 "Kan bijtend zijn voor metalen".

  H314 "Veroorzaakt ernstige brandworden en oogletsel.

  Veiligheidsvoorschriften;

  P102 "Buiten het bereik van kinderen houden".

  P280 "Draag beschermende handschoenen".

  P280 "Draag oog- of gelaatsbescherming e beschermende kleding".

  P234 "Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren".

  P303 "BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar)".

  P361 "Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken".

  P353 Huid met water afspoelen/afdouchen".

  P305+P351+P338 "BIJ CONTACT MET DE OGEN voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen".

  P312 "Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen".

  P391 "Gelekte/gemorste stof opruimen".

Specificaties

Voorraad: 0
Lengte: 283 cm
Breedte: 80 cm
Hoogte: 63 cm
Gewicht: 825 gr
Volume: 1426
Merk: Glorix
ADR code: 8.0 Corrosieve stoffen
Commerciële kleurnaam: Wit
Garantie: 24 maand
Kleur: Wit
Reservevulling: Neen
Soort Huishoudschoonmaakmiddelen: Sanitairreiniger
Vorm: Vloeistof